barbara zeeland.jpeg

ZEELAND

Opkomen voor Zeeland. Dat is één van de belangrijkste redenen waarom Barbara de politiek in wil. Zij werkt al jaren aan de zichtbaarheid van Zeeland. Als "dean" van de Roosevelt in Middelburg. Als drijvende kracht achter Campus Zeeland. 
De "marinierskazerne" was voor haar de druppel. Hoe kan Den Haag zo weinig oog hebben voor wat in Zeeland speelt? Sinds zij kandidaat-Kamerlid is, merkt zij hoe zij in de politiek verschil kan maken. Zij kreeg de Tolvrije tunnel veel hoger op de agenda. Pleitte succesvol voor meer geld naar gemeenten. Zorgde dat het PvdA verkiezingsprogramma ook gaat over het Zeeuws openbaar vervoer, een stop op kustbebouwing, meer geld naar de regio. Als jurist weet zij dat het gaat om gelijke rechten. Ook tussen de randstad en Zeeland. Met jouw stem kan zij in Den Haag nog veel meer bereiken voor Zeeland!

 

 

 

Dit wil de PvdA specifiek voor regio's als Zeeland:

 • Actief investeren in watermanagement, voedselzekerheid, schone energie, zorg en kunstmatige intelligentie

 • Zorg dichtbij en bescherming regionale ziekenhuizen

 • Toelage voor leraren om het tekort op te lossen

 • Investeren in voorzieningen, goed openbaar vervoer, aanpak leegstand

 • De tunnel tolvrij

 • Een spoor van Terneuzen naar Gent, ook voor personen

 • Stop kustbebouwing, ook bij de binnenwateren

 • Introductie van een dorpenwet die minimumvoorzieningen garandeert

Zeeland

Meer weten?

 • Interview met juristenblad Mr. van de Week

 • Opiniestuk in het AD over de tolvrije tunnel

 • In de Volkskrant publiceerde zij samen met Arno Witkam en Marijn Dieleman over de financiële posities van plattelandsgemeenten.

 • Portret ‘Zeeland brult niet hard genoeg’ over Barbara in de PZC.

 • Barbara werd geïnterviewd door de Groene Amsterdammer over haar rol in Zeeland