Barbara Oomen foto ANP

RECHTSSTAAT

Gelijke rechten krijg je alleen met een overheid die mensen centraal stelt. Niet de markt, niet zichzelf. Onze rechtsstaat rammelt en Barbara weet aan welke schroeven zij moet draaien. Om de grondwet te versterken. De rechten van kinderen, vrouwen, minderheden, mensen met een beperking waar te maken. Te zorgen dat mensen iets hebben aan het recht op goed werk, een betaalbaar huis, goede zorg en onderwijs. 
Als hoogleraar rechten zat zij in de Staatscommissie Grondwet (die voorstelde om de democratische rechtsstaat nu eindelijk in de Grondwet op te nemen). Versterkte zij mensenrechten in Nederland onder andere in de opbouw van het College voor de Rechten van de Mens en als voorzitter van de Platform Mensenrechteneducatie. Zij droeg bij aan het het stuk over de rechtsstaat en sociaal-economische rechten voor het PvdA verkiezingsprogramma. In een tijd dat steeds minder juristen in de Kamer zitten, kan zij het verschil maken. Voor ons allemaal.

Meer weten?