barbara oomen onderwijs ucr

ONDERWIJS

De PvdA wil fors investeren in onderwijs, en gelijke kansen voor ieder kind. En heeft daarvoor heel veel concrete plannen. Barbara kan hier, als echte onderwijstijger, goed mee aan de slag. Zij verhuisde naar Zeeland om mee te bouwen aan een écht andere universiteit- het University College Roosevelt, waar zij jaren dean was. Van daaruit versterkte zij het hele Zeeuwse onderwijs, onder meer door het opzetten van het Centrum voor Onderwijsexcellentie en Campus Zeeland. Zij geeft heel veel gastlessen, in het primair, voorgezet, en beroepsonderwijs en was betrokken bij de zomerschool Zeeland. Zij zette zich landelijk in voor beter onderwijs: met Science in Transition en de Strategische Agenda Hoog Onderwijs. Ook zette zij zich in voor buitenonderwijs met nationale en internationale aandacht. En als bestuurder en top-wetenschapper zorgt zij er altijd voor ook nog gewoon voor de klas te staan. Volgens haar klopt het woord onderwijs niet: het moet gaan over het optillen, met gelijke kansen voor iedereen.

Meer weten?

  • VPRO tegenlicht besteedde aandacht aan het University College in Middelburg, met de titel Oxford in Zeeland

  • Barbara schreef samen met anderen een lesboek over mensenrechten en de Four Freedoms

  • Als topwetenschapper doet Barbara onderzoek naar mensenrechten in de praktijk

  • Als docent geeft zij les over staats- en bestuursrecht en mensenrechten, maar ook retorica

Zeker zijn van Onderwijs in Zeeland

Geweldig Hoger Onderwijs