barbara oomen inclusie

INCLUSIE

Gelijke rechten, ook als je een beperking hebt. Dit is waar het VN verdrag Handicap, dat in Nederland sinds 2016 geldt, voor staat. Toch is daar de kloof tussen wet en werkelijkheid nog veel te groot. Daarom wil de PvdA volledige implementatie van het Verdrag. En – met het protocol – ervoor zorgen dat mensen met een beperking hun rechten ook echt kunnen halen, desnoods voor de rechter.

Barbara heeft zich steeds sterk gemaakt voor dit verdrag. Door in Zeeland aan de slag te gaan voor inclusief onderwijs. Door vrijwillig zomercursussen te organiseren over het verdrag. Door de politiek – lokaal en nationaal - steeds op het verdrag te wijzen. Zo schreef zij al in 2014 aan de Eerste Kamer hoe de Participatiewet schadelijk kan zijn.

Zo weet zij hoeveel hier nog moet gebeuren. De 2 miljoen mensen met een beperking in Nederland krijgen nog lang niet waar zij recht op hebben. Daarvoor wil zij vechten in Den Haag. "Samen spelen, samen naar school, samen aan het werk", zoals teamlid Alex de Vos zegt. Alex de Vos presenteerde ook het rapport "Alle Mensenrechten Waarmaken", waarin hij een sterk betoog houdt voor een inclusieve samenleving.

Meer weten?